Tillbaka till startsidan

KONTAKTA OSS:

E-post:

jurist@myndighetskonsulten.se

På grund av en stor arbetsbelastning så föredrar vi att den första kontakten tas via e-post. Därför finns inte telefonnummer här på hemsidan.

 

Om du vill underlätta  och snabba på dina kontakter med myndigheter så är det viktigt att du på rätt sätt klargör vad du vill. Läs om hur vi kan hjälps dig med BREV OCH ANDRA SKRIVELSER 

Skall ni genomföra ett projekt där ni är beroende av att myndigheterna fattar "rätt" beslut? Se vårt  STÖD FÖR PROJEKTGENOMFÖRANDE 

Välkommen till

Myndighetskonsulten                   

- för smidigare myndighetskontakter 

 

Överklaga myndighetsbeslut

Undersökningar har visat att hälften av alla myndighetsbeslut som överklagas ändras av den högre instansen. Tyvärr är det fortfarande väldigt få som känner till sina rättigheter och möjligheten att överklaga.

De flesta av myndigheternas beslut kan överklagas. Oftast får man dock bara en chans att få myndighetens beslut prövat i en annan instans. Därför gäller det att en överklagan är utformad och formulerad på ett sätt som klargör för den överprövande instansen att myndigheten har fattat fel beslut och som dessutom argumentera för att beslutet istället skall vara så som du vill.

För att framgångsrikt överklaga ett myndighetsbeslut är det nödvändigt att analysera den argumentation som ligger till grund  för myndighetens ställningstagande. Denna argumentation jämförs sedan med din egen rättsutredning. Rättsutredningen är en genomgång och analys av  författningstext, förarbeten, doktrin (rättslitteraturen) och rättspraxis (hur bestämmelserna tidigare har tolkats av domstolarna). Därefter formuleras en överklagan där man  med hjälp av vad som framkommit i rättsutredningen argumenterar mot myndighetens skäl för sitt beslut.

Som du säkert förstår är det inte enkelt för någon som inte har någon erfarenhet av juridiskt arbete att framgångsrikt överklaga sitt ärende. Det är här som vi kommer in i bilden.

Så här gör du:

Kontakta oss via e-post jurist@myndighetskonsulten.se

Vi bedömmer om vi kan hjälpa dig och ger dig isåfall ytterligare information om hur vi skall gå till väga.

OBS! Möjligheten att överklaga myndighetsbeslut begränsas oftast av en tidsfrist inom vilken en överklagan skall ha inkommit till berörd myndighet. Vilket datum som är det sista att överklaga ditt ärende framgår av de handlingar som du fick när myndigheten meddelade sitt beslut. Vill du ha vår hjälp, kontakta oss så fort som möjligt efter det att du har fått beslutet från myndigheten!

Betalning

För privatpersoner gäller följande:

För vår hjälp betalar du en fast avgift - 1 900 kr inkl moms.

I vår avgift ingår rådgivning och framtagning av de dokument som behövs i Ert ärende fram till myndighetens eller domstolens första beslut/avgörande.

Om det skulle behövas, hjälper vi Er med att överklagande till högre instans. För varje överklagande till högre instans debiteras ytterligare en fast avgift.

Fast pris gäller - Ni vet alltid hur mycket vår hjälp kommer att kosta!

Kontakta oss för ytterligare information.

För företag och andra organisationer gäller följande:

Var vänlig kontakta oss för prisuppgifter och betalningsvillkor.

Vi har F-skattsedel.

Myndighetskonsulten © 2006