TILLBAKA TILL STARTSIDAN

KONTAKTA OSS:

E-post: jurist@myndighetskonsulten.se

eller ring vår jurist: 0738216154,

0740552414 - lämna nummer så ringer vi upp.

Har du fått ett beslut som du inte är nöjd med? Läs om hur vi kan hjälpa dig med att  ÖVERKLAGA

Skall ni genomföra ett projekt där ni är beroende av att myndigheterna fattar "rätt" beslut? Se vårt  STÖD FÖR PROJEKTGENOMFÖRANDE 

 

Välkommen till

Myndighetskonsulten                   

- för smidigare myndighetskontakter 

 

Brev och andra skrivelser

För att dina kontakter med myndigheter skall bli så smidiga som möjligt, krävs det ibland att du skriftligen inkommer med dina synpunkter och önskemål till den berörda myndigheten. Om du skall kommunicera med en myndighet har du störst chans att få dina synpunkter respekterade om du kan kommunicera på myndighetens eget sätt.

Den som känner till hur myndigheterna arbetar, hur ärenden handläggs och besluten fattas, kan formulera sina skrivelser så att de "passar in" i myndighetens sätt att arbeta.

Vidare har du en större chans att bli tagen på allvar om du behärskar det skrivna språket på ett korrekt sätt. Stavfel och meningsbyggnadsfel imponerar inte på någon......

Känner du att du inte har den kunskap som krävs, vare sig det gäller kunskap om hur myndigheterna fungerar i praktiken, eller om du inte är nöjd med hur du själv kan formulera dig skriftligen, kontakta oss.

Se även ÖVERKLAGA

Så här gör du:

Kontakta oss via e-post eller telefon (se "Så här kontaktar du oss" uppe till vänster). Vi bedömmer om vi kan hjälpa dig och ger dig isåfall ytterligare information om hur vi skall gå till väga.

Betalning

För privatpersoner gäller följande:

För vår hjälp betalar du en fast avgift - 1 900 kr inkl moms. 

Fast pris gäller - Ni vet alltid hur mycket vår hjälp kommer att kosta!

Kontakta oss för ytterligare information.

För företag och andra organisationer gäller följande:

Var vänlig kontakta oss för prisuppgifter och betalningsvillkor.

Vårt bankgiro:

Vi har F-skattsedel.

Myndighetskonsulten © 2006